چهارشنبه ٠٤ مرداد ١٣٩٦-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > درباره‌صندوق > گزارش عملکرد 

 

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به منظور ارزیابی،  هر ساله نسبت به تهیه گزارش  عملکرد خود اقدام می نماید. گزارشات عملکرد صندوق از سال 1389 تا سال 1391 در لینک های زیر قابل مشاهده می باشد:

 

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389 

گزارش فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1389 

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1390

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال 1391 

 
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org