سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > پژوهش و فناوری 

 

پژوهش و فناوری

توسعه پايدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه‌هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعه علمي و فناوري و در نهايت جهان پايدار را فراهم مي‌سازند. شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. براي نيل به اين هدف، در راستاي تحقق بند ۴ اصل سوم قانون اساسي و به استناد بند ۱۶ مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و سامان‌دهي مناسب براي توليد علم و فناوري و هم‌افزايي علم، توليد و ثروت و آماده‌سازي بستر اجرايي آن‌ها در جهت سوق‌دادن منافع تحقيقاتي و فناوري به مردم و در نهايت توسعه پايدار کشور، به شرح اين اساسنامه تأسيس مي‌گردد.

یکی از انواع خدماتی که صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام می دهد، حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پيش برد مرز هاي دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولويت هاي علمي کشور در شاخه هاي مختلف علوم در چارچوب عرصه های اولویت داری که هر ساله توسط صندوق اعلام می شود، می باشد.

در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژه هاي تحقيقاتي مورد حمايت قرار مي گيرند که بر اساس نيازها و مزيت هاي کشور توصيف شده باشند. منبع مورد استفاده در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي کتاب چاپ شده در اولويت تحقيقاتي شوراي پژوهش­هاي علمي وقت کشور است. کارگروه هاي تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور موظف هستند اولويت ها را در رشته هاي مختلف با شرايط زماني تطبيق داده و استفاده نمايند.

حمایت های صورت پذیرفته توسط صندوق در حوزه پژوهش و فناوری به دو بخش حمایت از طرح های پژوهشی و حمایت از دوره های پسا دکتری تقسیم می گردد.


 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org