سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه علوم دامی دامپزشکی و شیلات > اولویت های پژوهشی کارگروه علوم دامي دامپزشكي شيلات 

عناوین طرحهای اولویت دار رشته های مختلف علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 


گرایش دامپزشکی:

1-     تولید و توسعه دانش فنی واکسن ها و ترکیبات درمانی و تشخیصی نوین دامپزشکی

2-     شناسایی مولکولی و مولکولار اپیدمیولوژی بیماری های دام ، طیور ، آبزیان و مشترک انسان و دام

3-      شناسایی و حذف فاکتورهای خطر مرتبط با عوامل بیماریزا در صنعت دام، طیورو آبزیان کشور

گرایش آبزیان و شیلات:

1-     افزایش تولید در واحد سطح آبزیان با رویکرد کاهش مصرف آب و پایداری تولید در آبزی پروری

2-     اصلاح نژاد، بانک ژن و جلوگیری از انقراض آبزیان بومی و بیوتکنولوژی آبزیان

3-     توسعه روشهای نوین آبزی پروری (قفس، پن، تغذیه، مهندسی آبزیان) و حفظ و احیای ذخایر آبزیان.

گرایش علوم دامی:

1-     دستیابی به فناوری توليد فرآورده های بيولوژيکی (مولتی آنزیم تغذیه ای، آنتی بادی های موثر برعملکرد) دردام و طیور 

2-     دستیابی به فناوری های مناسب جهت بهبود راندمان تولید مثل و کاربرد ژن های کانديد موثر برعملکرد در گوسفند و بز و گاو میش بومی کشور

3-     دستیابی به فناوری های مناسب زیستی با هدف بهبود ارزش غذایی مواد لیگنوسلولزی ، بهبود بهره وری منابع پروتئينی و بهبود مديريت در تغذیه دام و کاهش خسارات ناشي از تنش های محيطي در تولیدات دامی

مشترک:

1-     آلاینده ها و امنیت مواد غذایی با منشا دام و آبزیان

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org