شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦-
اشاعه و ترویج
گزارش تصویری
نظرسنجی
کدام فعالیت صندوق بیشتر مورد توجه شما بوده است؟

طرح های پژوهشی و فناورانه
پسادکتری
کرسی پژوهشی
ثبت بین المللی اختراع
پژوهانه (گرنت)
تجاری سازی یافته‌های علمی

صفحه اصلی > حمایت از پژوهش و فناوری > کارگروه‌های پژوهشی  > کارگروه آلاینده های زیست محیطی و سلامت > اولویت های پژوهشی کارگروه آلاینده های زیست محیطی و سلامت 

قابل توجه محققان محترم که می خواهند در زمینه آلاینده های زیست محیطی و سلامت طرح تحقیقاتی ارایه کنند

موضوعات زیر زمینه هایی است که مورد تایید کارگروه آلاینده ها است و اولویت بیشتری نسبت به موضوعات دیگر دارد. هدف،  حمایت از موضوعاتی است که در توسعه و پیشرفت کشور موثر تر بوده و یا در مرزهای دانش جایگاه علمی خاص داشته باشند.

 

v    آلودگی هوا

وضعیت موجود

1.       بررسی قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردها

2.       بررسی کیفیت هوای داخل اماکن

3.       راستی آزمایی داده‌های آلودگی هوای شهری

4.       بررسی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی آلاینده‌های هوا در مناطق مختلف کشور

5.       بررسی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی ریزگردها در مناطق تحت تأثیر

6.       بررسی پتانسیل  اقلیمی آلودگی هوا در مقیاس های کلان "ماکرو" و خرد " مایکرو" 

7.       شناسایی و تهیه فهرستی از رایج ترین بیماری های تهدید کننده سلامت افراد در ایران

8.       شناسایی عامل/عوامل محیطی مسبب مخاطرات سلامت در ایران در غالب روابط علی و معلولی

9.       تهيه کلیه آمار و اطلاعات موجود در گذشته و حال در مورد عمده ترین بیماریهای رایج در کشور

10.   تهيه کلیه آمار و اطلاعات موجود در گذشته و حال در مورد عوامل خطر محیطی

11.   بررسی کارآمدی اقدامات صورت پذیرفته در خصوص بهبود شرایط محیطی

 

عوامل مولد آلاینده

12.   بررسی و تعیین سهم منابع ثابت و متحرک و تهیه فهرست انتشار

13.   تعیین اثر کیفیت سوخت بر آلودگی هوا و سلامت

14.   تعیین کیفیت سوخت‌های مصرفی و میزان تولید آلاینده‌ها (مطالعه پایلوت)

 

آثار بهداشتی

15.   تعیین متابولیتهای آلاینده ها(شاخص های بیولوژیکی)

16.   تعیین بار (بیماری ها) منتسب به آلودگی ها

17.   طراحی و اجرای یک Population lab جهت بررسی اثرات بهداشتی آلودگی هوا

18.   تعیین ریسک نسبی و برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به آلاینده‌های هوا در کشور

19.   تعیین ریسک نسبی و برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به ریزگردها

20.   بررسی ارتباط بین پیامدهای بهداشتی و آلاینده‌های هوا در گروه‌های سنی مختلف

 

پیش بینی و مدلسازی

21.   بررسی ظرفیت اتمسفر پذیرش

22.   پيش‌بيني كيفيت هواي كشور در آينده با در نظر گرفتن تمامي گزينه‌ها نظیر تغییرات اقلیم و وقوع شرایط اضطراری

23.  بررسی میزان انتشار آلاینده‌های خروجی از انواع منابع متحرک و ثابت و تعیین ضرایب انتشار

24.   مدل‌سازي روش‌هاي كنترل آلودگي و تعيين اثربخشی آنها

25.  مدل‌سازي روش‌هاي كنترل ریزگردها و تعيين اثربخشی آنها

26.   تعيين منشاء ریزگردها در شهرهاي مختلف و تعیین سهم ریزگردها در ایجاد آلودگی هوا در آینده

27.   تعيين نحوه‌ي پراکنش آلاینده هاي منتشره از منابع ثابت و متحرك

28.  تعيين نحوه‌ي پراکنش ریزگردها با توجه به منشاء آن در سطح کشور

29.   برآورد ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي از منابع مختلف در ايران

 

راهکارهای کنترلی

30.   تعیین سود- هزینه روش های کنترلی

31.   تدوین طرح جامع کاهش آلودگی ها ی هوای محیط بر مبنای وضعیت موجود ظرفیت اتمسفر

32.   تعيين اثر برنامه‌ها، سياست‌ها و قوانين ملي و بين‌المللي بر كيفييت هوای كشور

33.   ارائه استراتژي‌هاي كنترل آلودگي هوا و كاهش اثرات در شرايط اضطراري

34.   تعیین استراتژی های کنترل ریزگردها و مقایسه فنی- اقتصادی آنها

35.   تعیین استراتژی های کاهش آلودگی هوا برای هر یک از منابع ثابت و متحرک

36.  تدوین برنامه جامع پیشنهادی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای در سایر بخش‌ها

37.   تدوين برنامه‌هاي جامع پيشنهادي كاهش آلودگي هوا

38.   استفاده از فناوری های نوین و مناسب در کاهش آلودگی و کنترل منابع آلاینده

39.   تهیه بسته های آموزشی جهت فرهنگ سازی در سطوح مختلف جامعه

40.   ایجاد سیستم های اعلام هشدار همگانی در مواقع آلودگی

 

 

 

 

 

 

 

 

v     آلودگی صوتی:

وضعیت موجود

1.       بررسی قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردها

2.       راستی آزمایی داده‌های آلودگی صوتی شهری

3.       بررسی کارآمدی اقدامات صورت پذیرفته در خصوص کنترل و کاهش اثرات الودگی صوتی

 

 

عوامل مولد آلاینده

4.       تعیین سهم آلایندگی صوتی منابع ثابت و متحرک و اثرات آن بر سلامت

5.       تعیین ضریب انتشار صوتی منابع متحرک (وسائل نقلیه تیپهای مختلف M,N,.. و موتورسیکلتها)

 

آثار بهداشتی

6.       انجام مطالعات اثرات زیست محیطی آلودگی صوتی در محیطهای شهری

7.       تعیین خسارات زیست محیطی آلودگی صوتی در کشور

 

پیش بینی و مدلسازی

8.       مدلسازی آلودگی صوتی ناشی از صدای ترافیک

9.       معیار سنجی مدلهای انتشار آلودگی صوتی با استفاده از نتایج پایش آلودگی صوت

10.   تدوین مدل ملی صدای ترافیک

11.   تدوین مدل ملی صدای قطار

 

راهکارهای کنترلی

12.   استفاده از فناوری های نوین در کاهش آلودگی صوتی

13.   تدوین طرح جامع کاهش الودگی  صوتی

14.   تعیین سود-هزینه روش های کنترلی

15.   امکان سنجی تولید مصالح ساختمانی با جذب صدای ضربه ای بالا

16.   تهیه بسته های آموزشی جهت فرهنگ سازی در سطوح مختلف جامعه

17.   تدوین مقررات و استانداردها و آئین نامه ها

o       تدوین استانداردها و معیارهای کاهش آلایندگی صدای خودروها، وسائل هشدار دهنده ( بوق و آژیر) ، دزدگیرها و..

o       تدوین استانداردها و معیارهای کاهش آلایندگی صدای منابع ثابت

o       تدوین استانداردها ومعیارهای کاهش آلودگی صوتی موتورسیکلتها، اگزوز وبوق و..

o       تدوین استانداردهای صوتی وسائل خانگی

o       بازنگری استانداردهای موجود در ارتباط با کاهش آلودگی صوتی

o       مطالعات آسفالت با ویژگیهای آکوستیکی بالا

o       مطالعات جایگزینی تایرهای کم صدا

o       انجام مطالعات طرحهای توسعه خودروهای آرام

o       تعیین و بررسی انواع مانعهای صوتی مناسب و قابل استفاده از دیدگاه منظر شهری، کارآئی آکوستیکی بالا و همچنین صرفه اقتصادی

o       تدوین معیارهای نحوه انجام فعالیتهای ساختمانی از دیدگاه کاهش آلودگی صوتی

o       تدوین معیارهای آکوستیکی مناطق تجاری و تفریحی

o       تدوین معیارهای آکوستیکی مناطق مسکونی

o       تدوین معیارهای عایق سازی ارتعاشات منتقله به سطوح

o       تدوین معیارهای استقرار اماکن آموزشی و درمانی با استفاده از مدلها و پایشهای صوتی محیطی

o       تدوین معیارهای حدود بزرگراهها، اتوبانها و همچنین استقرار صدا شکنها در اطراف آنها

o       تدوین معیارهای حدود خطوط ریل راه آهن و استقرار صدا شکنهای اطراف آنها

o       تدوین معیارهای نحوه استفاده از وسائل مورد استفاده در بخش تهویه  اعم از فنها، برجهای خنک کننده , …

 

 

 

 

 

v   آلودگی پرتوها:

وضعیت موجود

1.       بررسی وضعیت موجودبررسی وضعیت مواجهه افراد با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز محیطی

2.       بررسی قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردها

3.       راستی آزمایی داده‌های آلودگی پرتوئی شهری

4.       بررسی کارآمدی اقدامات صورت پذیرفته در خصوص کنترل و کاهش اثرات الودگی  پرتوها ی یونساز و غیر یونساز

 

عوامل مولد آلاینده

5.       تعیین سهم منابع مختلف پرتوهای غیر یونساز و تاثیر آن بر سلامت

 

آثار بهداشتی

6.       بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های ناشی از مواجهه با پرتو فرابنفش در میان شاغلین

7.       ارزیابی ریسک مواجهه با پرتو فرابنفش به هنگام استفاده از لامپ های کم مصرف

8.       ارزیابی ریسک استفاده از تخت های آفتابی به منظور برنزه کردن پوست

9.       تعیین بار (بیماری ها) منتسب به آلودگی پرتوهای غیر یونساز

10.   تعیین ریسک نسبی و برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به پرتوهای غیر یونساز

11.   انجام مطالعات اثرات زیست محیطی انواع مختلف پرتوهای غیر یونساز در محیطهای شهری

12.    تعیین خسارات زیست محیطی ناشی از پرتوها در کشور

 

پیش بینی و مدلسازی

13.   برنامه پایش پویای امواج رادیوئی در محیطهای شهری

 

 

راهکارهای کنترلی

14.   به روز رسانی استانداردهای زیست محیطی و مواجهه شغلی با پرتوها

15.   تعیین استراتژی های کنترل پرتوهای غیر یونساز

16.    تدوین برنامه ملی حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش و امواج رادیوئی

17.   ایجاد سیستم های اعلام هشدار همگانی در مواقع آلودگی

18.   تهیه بسته های آموزشی جهت فرهنگ سازی در سطوح مختلف جامعه

 

 

 

آلودگی آب:

وضعیت موجود

1.       وضع موجود منابع آب آشامیدنی از نظر کیفی و ارائه راهکارهای کاهش آلاینده ها

2.       وضعیت سیستم های تامین آب در کلان شهرهای ایران با توجه به مشکل آلاینده ها

3.       استانداردها, مقررات و قوانین مربوط به آلاینده های آب

4.       راستی آزمایی روش های بررسی و تست کیفیت آب

 

 

عوامل مولد آلاینده

5.       منابع آلاینده منابع آب

6.       آلاینده های خاص و نو پدید و روش های حذف آنها از آب

7.       مطالعه و امکان سنجی روش های پایش بر خط منابع آب از نظر آلاینده ها

 

آثار بهداشتی

8.       تعیین بار بیماریهای ناشی از نقص بهسازی و کیفیت آب

9.       تعیین ریسک نسبی و برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به آلودگی آب در کشور

 

پیش بینی و مدلسازی

10.   مدل های پیش بینی کیفی منابع آب با توجه به آلاینده ها

11.   بررسی روش های غیرمتمرکز مدیریت فاضلاب

 

راهکارهای کنترلی

12.   ضرورت ارتقاء تصفیه فاضلاب های شهری و روش هایی برای دستیابی به استانداردها

13.   سیستم های تصفیه آب خانگی در محل و موضوع آلاینده ها

14.   بررسی ظرفیت خودپالایی آبهای پذیرنده کشور

 

 

          آلودگی خاک:

وضعیت موجود

1.       استانداردها, قوانین و دستورالعمل های مرتبط با سلامت خاک (با توجه به شرایط اقلیمی کشور)

2.        آثار جنگ بر آلودگی خاک مناطق جنگی

 

عوامل مولد آلاینده

3.       تاثیر خطوط انتقال نفت, تاسیسات نفتی بر کیفیت خاک

4.       پهنه بندی خاک های کشور از نظر منابع رادیواکتیو, فلزات سنگین و ...

5.       تاثیر دفع پسماندهای شهری, صنعتی و خطرناک بر کیفیت خاک مناطق مختلف کشور

6.       تاثیر کیفیت کمپوست بر کیفیت خاکهای کشاورزی از نظر آلایندگی

آثار بهداشتی

7.       توان اکولوژیکی خاک های کشور و اثر آن بر سلامت مواد غذایی

پیش بینی و مدلسازی

8.       بررسی مدیریت لجن تصفیه خانه ها, فاضلاب های شهری و اثر آن بر خاک های سطحی

9.       استفاده مجدد از فاضلاب و اثر آن بر خاک های کشاورزی

راهکارهای کنترلی

10.   آلودگی های نفتی خاکهای مناطق مختلف کشور و روش های اصلاح

 

 

 

 

    آلاینده ها و مشکل بهداشت و ایمنی مواد غذایی :

1.      استانداردهای مرتبط با ایمنی و بهداشت مواد غذایی شامل:

                     تدوین استانداردهای جدید برای حد اکثر مجار آلاینده ها

                     ارزیابی استانداردهای موجود و بازنگری آنها در ارتباط با آلاینده ها و ضوابط جهانی

                     چگونگی پایش تبعیت از استانداردها( پایش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص رعایت استانداردها در زمینه آلاینده های غذایی)

2.       آلودگی ها ی شیمیایی و میکرو ارگانیزمهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ایران و راهکارهای کاهش آنها

3.       میزان سواد سلامت و ایمنی مواد غذایی دست اندرکاران تولید و عرضه مواد غذایی با توجه به آلاینده های غذایی

4.       سموم آفت کش در فرآورده های کشاورزی و دامی و راهکارهای کاهش آنها

5.       افزودنی های طبیعی مورد استفاده در صنایع غذایی و راهکارهای کاهش آنها

6.       ابداع روش ها و فناوری های  نوین در فراوری و  افزایش ماندگاری مواد غذایی بدون استفاده از ترکیبات مضر برای سیستمهای بیولوژیکی

7.       سموم قارچی در انواع خشکبار داخلی و خارجی و راهکارهای کاهش آنها

8.       ایمنی محصولات غذایی دست کاری ژنتیکی شده

9.       کیفیت و بهداشت آب های آشامیدنی از نظر آلاینده ها

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور محفوظ می باشد.insf.org