<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

  عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه ثبت اختراع
FAQ
شرایط حمایت از ثبت بین المللی اختراع در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور چیست؟
دارد
FAQ
مراحل تصویب طرح در صندوق چگونه است؟
دارد
FAQ
فرآیند داوری در صندوق چه مدت طول می کشد؟
دارد
FAQ
آیا مدرک تحصیلی یا رزومه ی مخترع در نتیجه داوری تاثیر دارد؟
دارد
FAQ
کدام روش های ثبت مورد حمایت صندوق می باشند؟
دارد
FAQ
تفاوت ثبت از طریق سیستم PCT و ثبت مستقیم بین المللی چیست؟
دارد
FAQ
در حال حاضر کارگزاران صندوق در چه کشورهایی اختراع را ثبت می کنند؟
دارد
FAQ
هزینه ی ثبت بین المللی چقدر است؟
دارد
FAQ
در چه شرایطی صندوق کلیه هزینه های ثبت اختراع را می پردازد؟
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :